Privacy Policy

border=0

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. U vindt hun contactgegevens op de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u aan ons te communiceren. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de oorsprong, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de opdruk als u nog vragen heeft over gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U vindt hierover meer informatie in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van de verwerking".

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt hierover gedetailleerde informatie vinden in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de mogelijkheden van bezwaar in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Reisblog Fascinatie Zuidoost-Azië
Stefan Diener
Oberbilker Allee 202
40227 Düsseldorf

Telefoon: 01756251025
E-mail: hallo@bizuslugi.org

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens (bijv. Namen, e-mailadressen of iets dergelijks).

Veel gegevensverwerkingshandelingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. e of f GDPR, u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve wettelijke basis waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet >

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet >

In geval van schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

U hebt het recht om gegevens te laten verwerken die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat aan u of aan een derde wordt overgedragen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, vindt dit alleen plaats als dit technisch haalbaar is.

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Als er na het sluiten van een op kosten gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de opdruk als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurde / illegaal gebeurde, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet >
  • Als u bezwaar hebt gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten u en onze be>

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, kunnen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verkregen met uw toestemming of om aanspraak te maken, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van be>

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

Stefan Diener
Oberbilker Allee 202
40227 Düsseldorf

Telefoon: 01756251025
E-mail: hallo@bizuslugi.org

4. Gegevensverzameling op onze website

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig hebt (bijv. Winkelwagenfunctie) worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem be>

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem be>

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor het verwerken van de vraag en in het geval van vervolgvragen. We zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. een AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet >

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of service waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor be>

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zo>

Voor de opmerkingenfunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar schrijven. Omdat we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om tegen de auteur in te kunnen gaan in geval van juridische schendingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie aanmelden voor reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres dat u hebt opgegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de info-e-mails. In dit geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op reacties verwijderd; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijv. nieuwsbriefbestelling) aan ons hebt doorgegeven, blijven deze bij ons.

Bewaartermijn van de reacties

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. Aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of te factureren voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die is belast met de betalingsverwerking.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

5. Sociale media

Plug-ins van sociale media worden op onze website gebruikt (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plug-ins meestal herkennen aan de respectieve sociale media-logo's. Om gegevensbescherming op onze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde "Shariff" -oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de op onze website geïntegreerde plug-ins gegevens naar de respectieve provider verzenden zodra u de pagina voor het eerst opent.

Alleen wanneer u de betreffende plug-in activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de respectieve provider de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij uw respectieve sociale media-account (bijvoorbeeld Facebook), kan de respectieve provider uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

Het activeren van de plug-in vormt toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, lit. een AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken.

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS, zijn op onze website geïntegreerd. U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de knop 'Vind ik leuk' op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins is hier te vinden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Wanneer u onze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook-knop 'Vind ik leuk' klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Facebook worden gebruikt. Zie het privacybeleid van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation voor meer informatie.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, meldt u zich af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

De Facebook-plug-ins worden gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem be>

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de functie "Re-Tweet" te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Gegevens worden ook overgedragen naar Twitter. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy .

De Twitter-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem be>

U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings .

Op onze site gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ('Pinterest').

Wanneer u een pagina met een dergelijke plug-in bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites bevatten, die ook Pinterest-functies, type en instellingen van de browser, datum en tijd van het verzoek, uw gebruik van Pinterest en cookies bevatten.

De Pinterest-plug-in wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem be>

Meer informatie over het doel, de reikwijdte en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

6. Analyse-instrumenten en reclame

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analyse-tool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem be>

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen naar een server van Google in de VS verzonden en daar in uitzonderlijke gevallen afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren .

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in Google Analytics in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en implementeren de strikte vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig wanneer we Google Analytics gebruiken.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de "demografische functies" -functie van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

7. Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. , Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en niet door te geven aan derden.

De gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 Para. 1 a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link 'uitschrijven' in de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een service die onder andere kan worden gebruikt om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het doel de nieuwsbrief te ontvangen (bijvoorbeeld e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US Privacy Shield". Het 'Privacy Shield' is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om te zorgen voor naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die is verzonden met MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamd webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Bovendien wordt technische informatie vastgelegd (bijvoorbeeld toegangstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden alleen gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter aan te passen aan de be>

Als u geen analyse door MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, zowel van onze servers als van de servers van MailChimp. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen, blijven onaangetast.

Zie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/ voor meer informatie.

Sluiting van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We hebben een zogenaamde "gegevensverwerkingsovereenkomst" gesloten met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken via de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agagement/sample-agagement/ .

8. Plug-ins en hulpmiddelen

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het be>

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het Vimeo-videoportaal. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit is ook van toepassing als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De informatie die door Vimeo wordt verzameld, wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Vimeo wordt gebruikt in het be>

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy .

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het be>

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het be>

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

9. Online marketing en partnerprogramma's

De site-exploitanten nemen deel aan het Bol.com EU-partnerprogramma. Op onze pagina's zijn advertenties en links naar de Bol.com.de-pagina geïntegreerd via Bol.com, waar we geld kunnen verdienen door advertentiekosten te vergoeden. Bol.com gebruikt cookies om de oorsprong van de bestellingen te volgen. Hierdoor kan Bol.com herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

"Bol.com-cookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft hier een gerechtvaardigd be>

Meer informatie over het gegevensgebruik door Bol.com is te vinden in de verklaring van Bol.com inzake gegevensbescherming: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8> .

We nemen deel aan verschillende partner- en partnerprogramma's. Op onze pagina's zijn links naar de partnerpagina's geïntegreerd via advertenties en tekstmarkeringen, waar we geld kunnen verdienen door advertentiekosten te vergoeden. De partnersites gebruiken cookies om de oorsprong van de bestellingen te begrijpen. Hierdoor kunnen de partners herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

Dergelijke cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft hier een gerechtvaardigd be>

Meer informatie over het gegevensgebruik door de partners is te vinden op hun websites:

10. Betalingsprovider

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal. De aanbieder van deze betalingsservice is PayPal (Europa) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u betaling via PayPal selecteert, worden de ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. een AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, lit. b AVG (verwerking om een ​​contract uit te voeren). U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Fantastische reizen naar Zuidoost-Azië

Wil je naar Thailand, Vietnam, Laos of Cambodja? Droom je van een vakantie op de Filippijnen of in Myanmar? Bekijk dan onze aanbiedingen. Samen met lokale touroperators in de afzonderlijke landen hebben we aantrekkelijke rondreizen (privé- en groepsreizen) ontwikkeld. Bovendien kan uw vakantie ook individueel worden ontworpen volgens uw wensen.

border=0 voor routesuggesties en verdere informatie.